Voorgestelde oplossing voor de jeugdzorg concreet

Voorgestelde oplossing voor de jeugdzorg concreet

Geplaatst op: 17 jul 2019
Categorie: Nieuws

Improve360 staat voor een vernieuwende manier van samenwerken, die breed inzetbaar is in verschillende sectoren. In deze blog vertellen we graag het verhaal wat deze vernieuwende manier van samenwerken concreet zou kunnen betekenen voor de jeugdzorg.

De voorgestelde oplossing

In een recente blog van The Beagle Armada , benoemde(n) de schrijver(s) dat de oplossing voor de situatie in de jeugdzorg uit drie elementen bestaat:

  • we moeten met elkaar weer realiseren voor wie we werken en waarom,
  • we moeten elkaar erkennen als partners met hetzelfde doel, waarbij we de professionaliteit van elkaar erkennen en elkaar gelijkwaardig benaderen,
  • we moeten met elkaar erkennen wat is geweest, wat onze zwakke kanten zijn geweest, wat de patronen waren en weer terug naar de basis: de mens die het betreft.

Zoals The Beagle Armada de situatie schetst is het eigenlijk tijd voor een nieuwe manier van samenwerken. Improve360 (h)erkent deze situatie ook en heeft de afgelopen jaren een concrete infrastructuur ontwikkelt om deze nieuwe manier van samenwerken handen en voeten te geven. Improve360 heeft als het ware een leidraad ontwikkelt waarin al deze elementen zijn geborgd. Deze vernieuwende manier van samenwerken wordt nu toegepast binnen de jeugdzorg, namelijk binnen de gezinshuizen in samenwerking met Gezinshuis.com. Nu rijst natuurlijk de vraag wat deze nieuwe manier van samenwerken inhoudt en hoe zij antwoord geeft op de bovenstaande situatie?

Weet voor wie je werkt en waarom

De kern van de vernieuwende manier van samenwerken van Improve360 is dat het gaat om de mens die het betreft. Het is belangrijk om te weten wat de vraag en het perspectief van deze mens is, voordat we met elkaar de zorg gaan leveren. Door te bepalen wat de vraag en het perspectief van de mens is, kun je onderzoeken wat de mens echt nodig heeft. Improve360 integreert dit in haar infrastructuur door deze vraag zowel op organisatieniveau als klantniveau neer te leggen. Aan het begin van het traject dat we met onze klanten doorlopen, vragen we de organisatie wie is jouw klant (mens die het betreft), wat is zijn/haar vraag en perspectief? Dit doen we ook, wanneer de organisatie concreet verder gaat met het leveren van zorg aan haar klanten. We vragen dan, per mens die het betreft, naar het verhaal (perspectief) en de vraag van deze specifieke mens.

Nadat de vraag en het perspectief van de mens die het betreft helder is, gaan we met elkaar ons gemeenschappelijke kader neerzetten. We benoemen wat de missie, visie en het richtdoel van de organisatie is. Vervolgens bekijken we ook met elkaar welke wet- en regelgeving van toepassing is, in relatie tot de vraag en het perspectief van de mens die het betreft. Door de wet- en regelgeving als vangnet en niet als doel op zich te zien, zoals CasusQuo benoemde in hun artikel, ontstaat de juiste ordening.

Erkennen professionaliteit en gelijkwaardigheid partners

Wanneer we met elkaar de vraag en het perspectief van de mens die het betreft helder hebben en het gemeenschappelijke kader hebben afgestemd, kunnen we gaan kijken naar wat er nodig is om de vraag van de mens die het betreft zo goed mogelijk te beantwoorden. Zodra het ‘wat’ is geïdentificeerd kunnen we kijken met welke (financiële) middelen, het ‘waarmee’, en welke mensen, het ‘door wie’, we de vraag van de mens die het betreft kunnen beantwoorden. Doordat we weten dat we de mensen die we betrekken, nodig hebben vanuit hun eigen professionaliteit ontstaat er een nieuwe dynamiek waarin iedereen bewust bijdraagt aan het beantwoorden van de vraag. In deze manier van samenwerken vragen we dan ook alle betrokkenen om aan te geven wat zij de mens die het betreft wensen, hoe zij hieraan bij kunnen dragen en wat ze hiervoor zelf nodig hebben. Op deze manier ontstaat er ook gelijkwaardigheid tussen de verschillende partijen, want iedereen is er met een reden, heeft iets te geven en te ontvangen. Als laatste kijken we met elkaar hoe de organisatie eruit moet zien, gegeven alle voorgaande elementen.

Al deze stappen leggen we vast in het ‘speelveld’ in ons digitale portaal, zodat deze voor alle betrokkenen inzichtelijk zijn, mochten er dingen moeten worden bijgeschaafd of worden opgefrist.

Erkennen van wat is geweest

Onder dit hele proces liggen vier kernwaarden: veiligheid, transparantie, samenhang en verbinding. Met veiligheid gaan we uit van een basis van gelijkwaardigheid, erbij horen, meedoen voor iedereen, binnen het gemeenschappelijke kader, ieder levert zijn bijdrage vanuit de eigen rol met de daarbij passende verantwoordelijkheden. Vanuit deze veiligheid kunnen we elkaar uitnodigen om open te laten zien wat we doen, wat we lastig vinden en wat we graag zouden willen. Zo kunnen we (h)erkennen wat er is en dit volledig op waarde schatten, zonder oordeel. Deze twee kernwaarden zijn een voorwaarde voor samenhang en verbinding. Samenhang betekent in deze context dat er tussen alles wat er al is en datgene waar we naartoe onderweg zijn samenhang kan ontstaan. Vanuit verbinding kunnen we de cirkel weer rond maken naar de veiligheid. Door de verbinding met elkaar ontstaat meer veiligheid om continu te verbeteren.

Terug naar de basis oftewel een nieuwe beweging

Zoals The Beagle Armada en anderen heel scherp zien, is er een nieuwe beweging in onder andere de jeugdzorg nodig, waarin we terug gaan naar de basis van de zorg. Met de nieuwe manier van samenwerken en bijbehorende infrastructuur en bedding die Improve360 biedt kunnen we met elkaar deze nieuwe beweging in gang zetten, waarin ons enige doel is de mens centraal te zetten en echt verder te helpen vanuit de kracht van alle betrokkenen.

Word je enthousiast van ons verhaal en wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op, via het contactformulier van onze website.

Andere interessante nieuwsberichten: