Het Zorginstituut vermeldt Improve360 in het overzicht met keurmerken op Kies Beter

Het Zorginstituut vermeldt Improve360 in het overzicht met keurmerken op Kies Beter

Geplaatst op: 13 feb 2020
Categorie: Nieuws

Het Improve360 Programma is een hulpmiddel om de Mens echt centraal te stellen binnen verschillende vormen van samenwerken en organiseren. Door dit hulpmiddel wordt het voldoen aan de kwaliteitseisen een logisch gevolg.

Improve360 Speelveld is óók een keurmerk

Wanneer mensen die met elkaar samenwerken het Improve360 Speelveld als hulpmiddel gebruiken, worden zij ondersteund in het richten van de focus op de Mens om wie het gaat. Én in het voldoen aan alle kwaliteitseisen.
Is het voldoen aan deze eisen aantoonbaar? Kan een Toetser onafhankelijk vaststellen of er binnen de samenwerking aan alle normen is voldaan? En of alle 'spelers op het speelveld' met elkaar continu leren en verbeteren?
Dan volgt er een kwaliteitscertificaat.

Overzicht keurmerken van het Zorginstituut

Het Improve360 Speelveld is daarmee ook een keurmerk.
Er zijn veel verschillende keurmerken in Nederland. Met allemaal hun eigen scope en reikwijdte. Het Zorginstituut publiceert deze keurmerken op de website van Kies Beter.

Een stap verder: 'zorggerelateerd' of 'instellingsgerelateerd'?

Improve360 is te vinden in het overzicht onder de 'zorggerelateerde kwaliteitsverklaringen'.
Het Improve360 Programma waarborgt namelijk de kwaliteit van de organisatie conform de ISO normering, zoals de keurmerken doen die vermeld staan onder de 'instellingsgerelateerde kwaliteitsverklaringen. Het Improve360 Programma gaat echter een stap verder. Ze biedt een 'plus' bovenop deze basis.

Improve360 bevraagt namelijk consequent alle belanghebbenden op hun ervaring over de kwaliteit. Dat begint uiteraard bij de 'mens die het betreft', dan 'de belangrijke ander' en zo ook alle andere betrokkenen.
Ze stelt de vragen aan iedereen in en om de organisatie, op alle niveaus, vanuit de eigen rol en bijdrage. Iedere speler op het speelveld reflecteert zo op de eigen bijdrage én het behalen van de gezamenlijke doelen.
Hierdoor wordt de werkende verbetercyclus op alle lagen in de organisatie zichtbaar.

Het omvat dus zowel een 'zorggerelateerd' als een 'instellingsgerelateerd' kwaliteitsmodel of keurmerk.
Twee-in-één. Met het absolute start- en eindpunt de Mens die het betreft.
En daarom is Improve360 dus een 'zorggerelateerde kwaliteitsverklaring'.

Ook vermeld op de website van de VNG

Deze vermelding volgt na een eerdere vermelding van Improve360 op de website van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De vermelding door de VNG is heel specifiek voor de toepassing van Improve360 voor gezinshuizen.
Omdat Improve360 inderdaad een variant van haar programma op maat voor gezinshuizen en andere kleinschalige gezinsvormen heeft ontwikkeld, is dit een prachtige vermelding.
Improve360 is echter daarnaast een veel breder toepasbaar programma en keurmerk, voor veel verschillende sectoren.
Daar past deze meer algemene publicatie door het Zorginstituut helemaal bij.


Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op, via het contactformulier van onze website.

Andere interessante nieuwsberichten: