iStock-636650554.jpg beeldverrekijker.jpg

Samen-werken met stevig houvast

Samenwerken kan anders en beter. Maar hoe anders eigenlijk? Hoe zorgen we ervoor dat binnen de verschillende vormen van samenwerking en de wijze van organiseren het weer om de essentie - dus om mensen – gaat? Samen met anderen leven en werken zoals je wilt.

Improve360 staat aan de basis van dit vraagstuk. Met het 360Speelveld programma helpen wij mensen en organisaties om al hun levenslust aan te boren en in te zetten om hun samenwerkingen 'opnieuw' vorm te geven.


Waarom heten we Improve360?

Wij denken dat we een helder, nieuw vertrekpunt nodig hebben. Om te (her)ontdekken; wat we echt belangrijk vinden en waar we naartoe willen.

Durf dingen niet te weten. Elkaar regelmatig vragen stellen. Wat gebeurt er nu? Wat betekent dit voor vandaag? Wat kunnen we vanaf nu anders doen, om te zorgen dat...?

Continu leren en verbeteren, onszelf blijvend toetsen aan dat wat we belangrijk vinden. Onderweg gaan met elkaar - ontdekken wat er echt toe doet - en het vooral ook een beetje leuk hebben met elkaar.

Improve360 is een effectieve manier om een nieuw begin te vinden, maar doet ook recht aan alles wat er al is.

We stellen de juiste vragen om het ‘speelveld’ van jullie werksituatie helder in kaart te brengen.

Hierdoor wordt duidelijk wie de organisatie is en wat zij belangrijk vindt. Op ieder moment is én blijft te volgen of de samenwerking leidt tot het beoogde doel.

De winst? Een continu lerend geheel, die in beweging is en steeds beter kan anticiperen op dat wat voorbij komt.

Wij vinden kwaliteit van leven belangrijk. Wij laten jullie graag ervaren hoe je dit kunt borgen.

Improve360_TafelsGOED.png

Wat we doen

Van gezamenlijk vertrekpunt naar continu leren

Iedere organisatie of samenwerkingsverband moet aan regels en eisen voldoen. Mensen zijn veel tijd kwijt aan papierwerk. Gelukkig vinden we in toenemende mate dat het welzijn van mensen het belangrijkste is.

Improve360 wil hierin graag een rol van betekenis spelen.

360Speelveld: Hoe werkt het?

3 verschillende stadia:

1. Creëren van een gezamenlijk 'nieuw' vertrekpunt

Het 360Speelveld helpt jullie door de juiste vragen te stellen. Zo wordt het startpunt van een nieuw hoofdstuk gecreëerd. Niet door het geschreven boek tot dat moment in de prullenbak te gooien, maar door volledig te erkennen wat er is. Waar jullie organisatie nu staat en welke eisen er aan jullie worden gesteld. Het 360Speelveld helpt om dit in logische samenhang en verbinding te brengen met elkaar.

2. Stevig fundament door je ' Basis op Orde' te hebben

Jullie vertrekpunt is glashelder. Om veilig onderweg te gaan met elkaar, zijn er een aantal onmisbare randvoorwaarden nodig. Een basis om op terug te vallen. Het 360Speelveld helpt om de randvoorwaarden die nodig zijn in beeld en geborgd te krijgen.

3. Continu leren en ontwikkelen

Onderweg met elkaar vanuit een stevig fundament. Het 360Speelveld nodigt voortdurend uit om daadwerkelijk waar te nemen wat er gebeurt. Of dit nog steeds klopt met de uitgangspunten die jullie hadden bij vertrek. Leren van en met elkaar. Om kunnen gaan met wat op jullie pad komt. Daarmee staat of valt de beleving van kwaliteit van leven.

Voor wie

In de afgelopen jaren zijn er een aanzienlijk aantal nieuwe lokale en regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. Ga er maar aanstaan: een pittige gezamenlijke nieuwe opdracht. Vaak vanuit een hele nieuwe rol, met veel tegengestelde belangen. Dit kan best lastig zijn. Een gezamenlijk vertrekpunt is dan een belangrijke voorwaarde voor succes. Wij staan klaar.

Het is niet meer de vraag of er een nieuw tijdperk aanbreekt. We leven al geruime tijd in een stroomversnelling. Dit vraagt om voortdurende aanpassing en dit maakt dat veel bedrijven op zoek zijn naar nieuwe manieren en vormen. Uit ervaring weten we inmiddels dat één of meerdere onderdelen van het 360Speelveld hierbij helpend kunnen zijn.

Als er één sector is waar het inmiddels al decennia lang 'rommelt' dan is het binnen de zorgsector. Kleinschalige initiatieven, zelfsturende teams, zorg thuis of op afstand (digitaal) of meer traditioneel georganiseerde zorg.

Kwaliteitsvraagstukken, bezuinigingen of Covid- 19 plaatst het hele veld voor forse uitdagingen. In de hectiek en complexiteit die dit met zich meebrengt, kun je gemakkelijk van de oorspronkelijke koers afraken.
Willen jullie 'opnieuw' kleur bekennen en recht doen aan de oorspronkelijke missie? We doen graag mee.

Nieuwe tijden in het onderwijs. Op een nieuwe manier vorm geven aan onderwijs was al enige tijd een vraagstuk. Door recente ontwikkelingen met Covid-19 is dit in een stroomversnelling geraakt.


En nu? Covid-19 verdwijnt langzaam naar de achtergrond en wat gaan we nu doen? Hoe kunnen jullie de opgedane ervaringen van de achterliggende periode inzetten om veranderingen duurzaam te borgen?
Zou juist dit moment een nieuw vertrekpunt kunnen zijn? We helpen jullie graag.


Persoonlijk leiderschap voor iedereen...

Kwaliteit van leven voor iedereen, daar zijn we van!
'Persoonlijk leiderschap' is een modewoord in managementtaal, door sommigen zelfs een 'jeukwoord' genoemd.
We begrijpen dit. Toch sluiten veel definities die je vindt op het web helemaal aan op wat wij beogen.

Dit gunnen we iedereen!
De filosofie en het gedachtegoed achter Improve360 willen we graag delen. Het kan helpen om de antwoorden te vinden die je nodig hebt om jouw kwaliteit van leven te vergroten.

We bieden gerichte ondersteuning waarin het gaat om jouw of jullie persoonlijke- of teamontwikkeling.

Belangstelling? Bel of mail gerust!

.

Geven we vorm in de 4-daagse basisopleiding Improve360. In deze opleiding begeleiden wij jou om te komen tot je Persoonlijke Niche Analyse geborgd in het 360Speelveld. Wie ben ik? Waar ben ik van? Wat vind ik echt belangrijk? en Hoe en waar kan en wil ik waarde toevoegen aan het grotere geheel? Op deze vragen vind je in de opleiding een antwoord. Klik hier voor meer informatie.

Dit bieden wij aan geheel op maat, afhankelijk van jullie eigen wens en behoefte. Centrale vragen zijn altijd; Wie zijn wij? Waar zijn wij van? Voor wie zijn wij er? Hoe en waar kunnen wij waarde toevoegen aan onszelf, aan elkaar en aan het grotere geheel? Klik hier voor meer informatie.

De voordelen

Werken met het 360Speelveld levert het volgende op:

  1. Gericht zijn op kwaliteit van leven voor alle betrokkenen
  2. Kwaliteitsverbetering door in gesprek te zijn
  3. Vergroting van de betrokkenheid van alle belanghebbenden

Improve360 gelooft in duurzame samenwerking. Gedurende het jaar is er contact om mensen en organisaties optimaal te faciliteren.

Duurzame kwaliteitsverbetering

Certificering: 'Kers op de taart' als logisch gevolg

Uitgangspunt van het 360Speelveld programma is kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Kwaliteitsverbetering wordt praktisch en concreet gemaakt. Een erkende certificering (gebaseerd op ISO 9001) is hierdoor mogelijk. Hiermee is kwaliteitsverbetering aantoonbaar op een juiste manier geborgd.Nieuws

Al het nieuws bekijken

Contact

Word je enthousiast van ons verhaal en wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op, via het onderstaande formulier.

Gegevens

Spoorlaan 69
8071 BV Nunspeet


088 - KWALITEIT/ 088 - 5925483
info@improve360.nl

Contactformulier