iStock-636650554.jpg beeldverrekijker.jpg

Improve360

Samen leven en werken kan anders en wij denken ook beter. Misschien is de tijd rijp om het anders te gaan doen. Maar hoe kunnen we dit doen? Hoe zorgen we ervoor dat binnen de verschillende vormen van samen leven en werken het weer om de essentie - dus om mensen – gaat?

Deze vraag is de belangrijkste drijfveer achter de ontwikkeling van het denkmodel Improve360. Een model die helpend is om te komen tot nieuwe ontwerpen - nieuwe vormen van samen leven en werken - die optimaal ruimte bieden aan iedere betrokkene.