iStock-636650554.jpg beeldverrekijker.jpg

Improve360

Samen leven en werken kan anders en wij denken ook beter. Misschien is de tijd rijp om het anders te gaan doen. Maar hoe kunnen we dit doen? Hoe zorgen we ervoor dat binnen de verschillende vormen van samen leven en werken het weer om de essentie - dus om mensen – gaat?

Deze vraag is de belangrijkste drijfveer achter de ontwikkeling van het denkmodel Improve360. Een denkmodel die helpend is om te komen tot nieuwe ontwerpen - nieuwe vormen van samen leven en werken - die optimaal ruimte bieden aan iedere betrokkene.


Waarom een denkmodel

Het is onze overtuiging dat we een nieuw vertrekpunt nodig hebben, vanuit een nieuw ontwerp om op een nieuwe plek uit te komen. Er is een groot collectief verlangen - en op een aantal fronten ook zeker een pure noodzaak - om dingen anders te doen met elkaar. Hiervoor hebben we een helder vertrekpunt nodig; een nieuw begin. Wat Albert Einstein lang geleden al wist...'Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg'.

Dus is het wellicht nodig om vanuit een gezamenlijke visie; te (her)ontdekken; wat we echt belangrijk vinden en waar we naartoe willen. Dit betekent niet dat we alles overboord gooien wat er al is - in tegendeel - het begint bij goed kijken en (her)waarderen wat er allemaal al is. Het denkmodel Improve360 helpt om van daaruit te komen tot een nieuw ontwerp en het biedt houvast en ondersteuning gedurende de weg die volgt.

Improve360

Onze basis

Er ontstaat een nieuw ontwerp door na te denken over het eigen speelveld. Dit levert - buiten een helder vertrekpunt - tevens een duurzaam ' toetsingskader' op, die je helpt om op koers te blijven als je onderweg bent. Het begint altijd bij de 'mens die het betreft'. Het kader wordt gevormd door de gezamenlijke drijfveren, visie en richtdoel. Van daaruit kun je steeds weer opnieuw concreet maken: ' Wat hebben wij te doen met elkaar', ' Wie hebben we nodig', ' Welke middelen dragen hiertoe bij', ' Wat zijn mogelijke obstakels waar we rekening mee moeten houden' en tot slot ' Hoe gaan we het organiseren met elkaar'.

Denkmodel

In vertrouwen onderweg; continu leren en bijsturen waar nodig

Het vraagt lef en vertrouwen om ook dingen niet te weten. Je kunt niet altijd alles op voorhand bedenken en alle risico's afdekken. We weten al geruime tijd dat dit niet werkt. Het levert slechts 'schijn zekerheid' op en we creëren een werk- en leefomgeving waar alle creativiteit uitgeperst is. Ondernemerschap en creativiteit kunnen alleen ontstaan in een omgeving waar daadwerkelijk ruimte en vertrouwen heerst. Je blijft op koers door elkaar regelmatig vragen te stellen. Wat gebeurt er nu? Wat betekent dit voor vandaag en morgen? Wat kunnen we vanaf nu anders doen, om te zorgen dat...?

Continu leren en verbeteren, onszelf blijvend toetsen aan dat wat we belangrijk vinden. Onderweg gaan en blijvend ontdekken wat er echt toe doet.

De winst? Een continu lerend geheel, waar je erbij hoort, meedoet en we doen wat nodig is. Zodat we met elkaar steeds beter kunnen anticiperen op de dingen die voorbij komen.

Improve360 organiseert zich in een netwerk

Improve360 wil graag bijdragen aan het komen tot een nieuw, duurzaam ontwerp. Met als belangrijkste doel: het vergroten van kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Het Improve360 denkmodel kan hierbij helpend zijn als praktisch hulpmiddel.

Wij willen ons graag verbinden met anderen die ook denken dat het anders kan. Mensen die net als wij - overtuigd zijn van het belang van samen - als voorwaarde voor het ontwerpen van nieuwe vormen. Die hierin initiatief nemen en kleur bekennen.

Wij werken samen met partners die mensen en organisaties enthousiasmeren om onderweg te gaan naar nieuwe vormen van samen- werken en leven. Wij faciliteren, borgen en verbinden graag deze nieuwe vormen. Hierdoor ontstaat een netwerk, waarin we optimaal gebruik maken van alle aanwezige kennis en kunde. Samen leren van en met elkaar.

De tijd is rijp om het lichter en simpeler te organiseren met elkaar, dichter bij de essentie - de mens.

Carolien Bronkhorst

Mijn werkzame leven begon als aspirant leerling op een afdeling voor mensen met psychiatrische aandoeningen, op dat moment was ik nog belachelijk jong. Maar wat een fantastische leerschool; met en voor mensen, gewoon doen, met vallen en opstaan. Dat past bij mij en dit is altijd zo gebleven. De behoefte om als zelfstandige te gaan werken, kwam vele jaren later en was voor mij onvermijdelijk. Vanuit de visie en overtuiging dat het anders kan en de wens om vrij te zijn om dit met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen.

Het is altijd mijn drijfveer geweest om mensen zo optimaal mogelijk regie op hun eigen leven te laten hebben. Ik ben er van overtuigd dat de wereld een fijnere plek wordt, als dit voor zoveel mogelijk mensen werkelijkheid is. Ik denk dat het kan, maar we hebben hiervoor een context nodig waar samenhang en verbinding is én waar transparantie en gelijkwaardigheid de norm is. Dit vraagt om een nieuw ontwerp, een nieuw begin. Het ontwerpen van een plek waar iedereen er toe doet en kan bijdragen op zijn of haar manier. Het eigen unieke stukje in de grote puzzel mag innemen.

Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.

Kosten

We werken op basis van abonnementen.
Alle benodigde facilitering door middel van een online Portaal, begeleiding, technische support en desgewenst (her) certificering zijn inbegrepen.
De prijzen zijn afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie. De klanten die wij bedienen zijn heel uiteenlopend - in aard en omvang - om te voorkomen dat we appels en peren vergelijken geven wij graag een prijsindicatie gebaseerd op jullie unieke situatie.

Duurzame kwaliteitsverbetering

Certificering: 'Kers op de taart' als logisch gevolg

Uitgangspunt van het Improve360 denkmodel is kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Kwaliteitsverbetering wordt praktisch en concreet gemaakt: een werkende kwaliteit- verbetercyclus. Een erkende certificering (gebaseerd op ISO 9001:2015) is hierdoor mogelijk. Hiermee is een werkende kwaliteit- verbetercyclus aantoonbaar en op een juiste manier praktisch geborgd in de praktijk van alle dag.Nieuws

Al het nieuws bekijken

Contact

Word je enthousiast van ons verhaal en wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op, via het onderstaande formulier.

Gegevens

Spoorlaan 69
8071 BV Nunspeet


088 - KWALITEIT/ 088 - 5925483
info@improve360.nl

Contactformulier