iStock-636650554.jpg beeldverrekijker.jpg

Samen-werken met stevig houvast

Samenwerken kan anders en beter. Maar hoe anders eigenlijk? Hoe zorgen we ervoor dat binnen de verschillende vormen van samenwerking en de wijze van organiseren het weer om de essentie - dus om mensen – gaat? Samen met anderen leven en werken zoals je wilt.
Improve360 staat aan de basis van dit vraagstuk. Met het 360Speelveld programma helpen wij mensen en organisaties om de gewenste verandering concreet in te zetten. Hoe het werkt? We leggen het graag uit!


Waarom heten we Improve360?

Omdat we denken dat het gaat over het creëren van een helder, nieuw vertrekpunt. Altijd vanuit de vragen: 'Wat vind je echt belangrijk?' en 'Waar wil je naartoe?'. Om vervolgens gewoon onderweg te gaan met elkaar. Durf dingen niet te weten. Sta onderweg regelmatig stil bij deze twee vragen. Heb de moed om telkens weer bij te stellen als je dreigt af te dwalen van de essentie.
Het gaat niet om alles van tevoren weten en bedenken. Het gaat om durven aanpassen waar het nodig is. Jezelf en elkaar regelmatig vragen: 'Wat gebeurt er nu?', 'Wat betekent dit voor de dag van vandaag?' en 'Wat kan ik vanaf nu anders doen, om te zorgen dat...?'.
Het gaat om continu leren en verbeteren en jezelf blijvend toetsen aan dat wat je belangrijk vindt. Hoopvol onderweg gaan met elkaar om opnieuw te ontdekken wat er echt toe doet. Door te luisteren, te kijken, te vragen, te praten en te delen. En ook door - niet geheel onbelangrijk - het een beetje leuk te hebben met elkaar.
Dit kan heel concreet en tastbaar.

Improve360 is niet het summum. Het is niet de oplossing voor al uw problemen, maar wel een manier die effectief is gebleken om een nieuw begin te vinden en ook recht te doen aan alles wat er al is. Het 360Speelveld levert een nieuw gezamenlijk vertrekpunt op.
We nodigen jullie uit om het ‘speelveld’ van je eigen werksituatie helder in kaart te brengen. Iedereen die een rol vervult op het speelveld doet mee. Hierdoor wordt duidelijk wie je bent, wat je belangrijk vindt en hoe je optimaal als team samenwerkt. Op ieder moment is én blijft navolgbaar of de samenwerking leidt tot het beoogde doel.

De winst? Een continu lerend geheel, die in beweging is en steeds beter kan anticiperen op dat wat voorbij komt.
Waarom we dit doen? Omdat we kwaliteit van leven belangrijk vinden en jou willen laten ervaren hoe je dit kunt borgen. Zodat jij - en het grotere geheel waar je onderdeel van bent - op een natuurlijke manier gericht zijn en blijven op de vraag en het perspectief van de mens die het betreft.

Improve360_TafelsGOED.png

Wat we doen

Van gezamenlijk vertrekpunt naar continu leren

Het is algemeen bekend dat iedere organisatie - ieder samenwerkingsverband - in welke vorm dan ook, aan steeds meer regels en eisen moet voldoen. Hoewel deze regels en eisen ingesteld zijn om zaken beheersbaar te houden en kwaliteit te verbeteren, hebben ze soms een averechts effect. Mensen zijn veel tijd kwijt aan papierwerk en daardoor blijft er minder tijd over voor de mensen om wie het gaat. En dat terwijl we júist met elkaar vinden dat het om mensen; samenleven en samenwerken gaat. We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat dit anders moet, maar weten soms niet hoe het anders kán.
Improve360 wil daarin een rol van betekenis spelen. Wij hebben een manier ontwikkeld waarop jij, jouw organisatie of samenwerkingsverband, op eenvoudige wijze aan alle regels en eisen kunt voldoen. En tegelijkertijd de vraag en perspectief van de mens die het betreft leidend kunt laten zijn en blijven.

360Speelveld: Hoe werkt het?

We onderkennen 3 verschillende stadia:

1. Creëren van een gezamenlijk 'nieuw' vertrekpunt
Het 360Speelveld helpt je hierbij door de juiste vragen te stellen. Je creëert hiermee het startpunt voor een nieuw hoofdstuk. Niet door het geschreven boek tot dat moment in de prullenbak te gooien, maar door volledig te erkennen wat er is, waar jij of je organisatie nu staat en welke eisen er worden gesteld. Vervolgens helpt het 360Speelveld je om dit in de kloppende verhouding en ordening te brengen tot elkaar. Het geheel in samenhang en verbinding, met dat wat jij, jullie belangrijk vinden en waar je naartoe onderweg bent, als leidend uitgangspunt.

2. Stevig fundament door je ' Basis op Orde' te hebben
Je vertrekpunt is nu glashelder. Om veilig onderweg te gaan met elkaar, zijn er een aantal onmisbare randvoorwaarden nodig. Een basis om op terug te vallen of even naar terug te keren als dit nodig is. Het 360Speelveld helpt je hierbij door vragen te stellen over de randvoorwaarden die nodig zijn, maar faciliteert ook een duurzame borging hiervan.

3. Continu leren en ontwikkelen
Het 360Speelveld faciliteert en nodigt uit om blijvend gericht te zijn op continu leren. Om onderweg te gaan, te ervaren, te praten, regelmatig even stil te staan en te luisteren, om daadwerkelijk waar te nemen wat er met jou en je omgeving gebeurd. Of dit nog steeds klopt met de uitgangspunten die je had bij het vertrek. Leren van en met elkaar. Kunnen ‘dealen’ met dat wat op ons pad komt. Daarmee staat of valt de beleving van kwaliteit van leven. Zijn we in staat om deze kwaliteit voortdurend te blijven verbeteren, door steeds meer oog te hebben voor en gericht te zijn op dat wat we echt belangrijk vinden?

Voor wie

In de afgelopen jaren zijn er - met name door stelselwijzigingen en nieuwe inzichten- een aanzienlijk aantal nieuwe lokale en regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. Ga er maar aanstaan: een pittige gezamenlijke nieuwe opdracht, vanuit een vaak geheel nieuwe rol, met veel tegengestelde belangen. Dit kan best lastig zijn. Een gezamenlijk vertrekpunt is dan een belangrijke voorwaarde voor succes, zodat je vanuit verbinding in een veilige omgeving samen op weg kunt gaan.

Het is niet meer de vraag of er een nieuw tijdperk aanbreekt. We leven al enige tijd in een soort van stroomversnelling. Dit vraagt om voortdurende aanpassing en dit maakt dat veel bedrijven op zoek zijn naar nieuwe manieren en vormen. Uit ervaring weten we inmiddels dat één of meerdere onderdelen van het 360Speelveld hierbij helpend kunnen zijn.

Als er één sector is waar het inmiddels al decennia lang 'rommelt' dan is het binnen de brede en zeer uiteenlopende zorgsector. Kleinschalige initiatieven, zelfsturende teams, zorg thuis of op afstand (digitaal) of meer traditioneel georganiseerde zorg: door stelselwijzigingen, bijkomende bezuinigingen, kwaliteitsvraagstukken of Covid- 19 staat het hele veld in meer of mindere mate voor forse uitdagingen. In de hectiek en complexiteit die dit met zich meebrengt, kun je gemakkelijk van de oorspronkelijke koers afraken of is het lastig om je koers te bepalen.
Wil je 'opnieuw' kleur bekennen en recht doen aan je oorspronkelijke missie? We doen graag mee.

Nieuwe tijden in het onderwijs. Op een nieuwe manier vorm geven aan onderwijs was al enige tijd een vraagstuk en heeft impact op alles en iedereen. Door recente ontwikkelingen met Covid-19 is dit in een stroomversnelling geraakt.
En nu? Covid verdwijnt langzamerhand naar de achtergrond en wat gaan we nu doen? Hoe kunnen de wellicht interessant opgedane ervaringen van de achterliggende periode inzetten om veranderingen duurzaam te borgen?
Zou juist dit moment een nieuw vertrekpunt kunnen zijn? We helpen je graag.


Persoonlijk leiderschap voor iedereen...

Kwaliteit van leven voor iedereen, daar zijn we van!
'Persoonlijk leiderschap' is een modewoord in managementtaal, door sommigen zelfs een 'jeukwoord'. genoemd.
We begrijpen dit. Toch sluit onderstaande definitie van Else Reijnen, die we gevonden hebben op het web, helemaal aan op wat wij beogen:

'Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid jezelf te leiden. Bij persoonlijk leiderschap werken hoofd, hart en handen optimaal samen om doelen te realiseren zowel zakelijk als privé. ... Persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat je jouw doelen kan realiseren door optimaal gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten'.

Dit gunnen we namelijk iedereen!
Het 360Speelveld en vooral de filosofie en het gedachten- goed hierachter delen met mensen, kan helpen om de antwoorden te vinden die je nodig hebt om de bovenstaande definitie handen en voeten te geven in je eigen - werkzame - leven.
Dit gegeven vind je terug in alle onderdelen en de verschillende stadia van het 360Speelveld.
Echter, de focus op dit specifieke onderdeel hebben we vervat in gerichte ondersteuning waarin het gaat om jouw of jullie persoonlijke- of teamontwikkeling.

.

Dit bieden wij aan in de 4-daagse basisopleiding Improve360. In deze opleiding begeleiden wij jou om te komen tot je Persoonlijke Niche Analyse geborgd in het 360Speelveld. Wie ben ik? Waar ben ik van? Wat vind ik echt belangrijk? en Hoe en waar kan en wil ik waarde toevoegen aan het grotere geheel? zijn de vragen waar jij in deze dagen een antwoord op vindt. Klik hier voor meer informatie.

Dit bieden wij aan geheel op maat, afhankelijk van jullie eigen wens en behoefte komen we tot een voorstel. Centrale vragen zijn altijd; Wie zijn wij? Waar zijn wij van? Voor wie zijn wij er? Hoe en waar kunnen wij waarde toevoegen aan onszelf, aan elkaar en aan het grotere geheel? Klik hier voor meer informatie.

De voordelen

Werken met het 360Speelveld levert het volgende op:

  1. Gericht zijn op de mens en op het vergroten van zijn/haar autonomie
  2. Kwaliteitsverbetering door in gesprek te zijn en te blijven
  3. Vergroting van de betrokkenheid van alle belanghebbenden

Improve360 gelooft in duurzame samenwerking. Gedurende het jaar is er contact om mensen en organisaties optimaal te faciliteren.

Duurzame kwaliteitsverbetering

Certificering: 'De kers op de taart' als logisch gevolg

Kwaliteit van leven voor alle betrokkenen is het leidende principe in het samenwerken met behulp van het 360Speelveld. Kwaliteit wordt zo heel praktisch en concreet gemaakt en hierdoor ook makkelijk navolgbaar en makkelijk te toetsen. Het is gericht op duurzame borging, waardoor de mogelijkheid voor een erkende certificering (gebaseerd op ISO 9001) een logisch gevolg is. De kers op de taart als je werkt vanuit het 360Speelveld, maar voor velen ook een vereiste om aan te kunnen tonen dat duurzame kwaliteitsverbetering geborgd is binnen je organisatie.Nieuws

Al het nieuws bekijken

Contact

Word je enthousiast van ons verhaal en wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op, via het onderstaande formulier.

Gegevens

Spoorlaan 69
8071 BV Nunspeet


088 - KWALITEIT/ 088 - 5925483
info@improve360.nl

Contactformulier