image-min.original.png beagle-dog.original.jpg smiling-man.original.jpg max-goncharov-625787-unsplash-min.original.jpg couple-sun.original.jpg

Een nieuwe manier van samenwerken

De mens als begin- en eindpunt

Improve360 is ervan overtuigd dat de mens het begin- en eindpunt van elk (zorg)proces is. Vanuit de vraag van de mens kunnen de benodigde mensen en middelen op de juiste manier geordend worden. Improve360 ondersteunt haar klanten om bij de mens (hun klant) te beginnen, de gezamenlijke kaders af te stemmen, alle betrokkenen een plek te geven en samen continu in contact te blijven, te leren en te reflecteren. In dit proces zijn de kernwaarden veiligheid, transparantie, samenhang en verbinding voor ons het uitgangspunt.

Voor wie?

Improve360 richt zich tot nu toe met name op de zorg en welzijn sector. Deze nieuwe manier van samenwerken is echter breed inzetbaar en kan op iedere sector worden toegepast.

We richten ons daarom ook op organisaties, professionals en mensen die in essentie hun werk doen voor hun klant/de mens die het betreft. Onze klanten hebben daarnaast een gevoel dat het anders moet kunnen en zijn nieuwsgierig naar hoe dat kan.

Onze klanten

Waarom?

Improve360 heeft als missie om haar klanten te helpen de mens centraal te stellen in hun organisatie. Deze missie is gebaseerd op de overtuiging dat een klant ten eerste mens is en dat de mens waardevol en autonoom is. Daarnaast heeft Improve360 de overtuiging dat het mogelijk is om significant meer (zorg)vragen te beantwoorden met de huidige beschikbare mensen en middelen. Mits de focus ligt op het centraal stellen van de mens en het op de juiste manier ordenen van de organisatie.

Deze focus is belangrijk omdat hierdoor de zorg/hulp geboden kan worden die de mens nodig heeft en die de professional en de organisatie ten diepste willen leveren. Daarnaast komen hierdoor de klant, de professional en de organisatie in hun kracht te staan.

Wat?

We willen dit zo licht en simpel mogelijk doen, zodat we onze klanten kunnen ontzorgen en kunnen helpen om de mens centraal te stellen en de juiste ordening te vinden door het creëren van veiligheid, transparantie, samenhang en verbinding.

Met veiligheid gaan we uit van een basis van gelijkwaardigheid, erbij horen, meedoen voor iedereen, binnen de geldende wet- en regelgeving en vanuit de eigen rol met de daarbij passende verantwoordelijkheden.

Vanuit deze veiligheid kunnen we elkaar uitnodigen om open te laten zien wat we doen, wat we lastig vinden, wat we graag zouden willen. Zo kunnen we (h)erkennen wat er is en dit volledig op waarde schatten, zonder oordeel. Deze twee kernwaarden zijn een voorwaarde voor samenhang en verbinding.

Samenhang betekent in deze context dat er tussen alles wat er al is en datgene waar we naartoe onderweg zijn samenhang kan ontstaan.

Vanuit verbinding kunnen we de cirkel weer rond maken naar de veiligheid. Door de verbinding met elkaar ontstaat meer veiligheid om continu te verbeteren.

We snappen dat dit misschien wat abstract klinkt. Om het concreet voor je te maken kun je hier schematisch zien wat dit betekent voor de mens, de professional, het team en de organisatie.

Hoe?

Samen met jou doorlopen we 6 stappen om de mens centraal te stellen en de juiste ordening te vinden.

We maken graag kennis met jou en jouw organisatie. Zo kunnen we samen met jou ontdekken of onze drijfveren, motivatie en onze missie (waarom) matcht. We geloven dat dit belangrijk is, om met elkaar de verbinding te kunnen maken en samen op weg te gaan.

Tijdens deze stap bepalen we ook welke sleutelfiguren het aanspreekpunt worden voor professionals binnen jouw organisatie en voor ons.

We organiseren een speelveldsessie voor jouw organisatie. Hierin ontdekken we met elkaar op welke mens jouw organisatie zich richt, wie er allemaal vanuit welke rol betrokken zijn en wat het gezamenlijke referentiekader is.

Deze ingevulde speelvelden kun je ook digitaal vastleggen in ons portaal. Hier kunnen alle betrokkenen datgene zien, wat voor hen van toepassing is.

Dan gaan jullie aan de stand van zaken bepalen van jouw organisatie. Wij ondersteunen jou daarin met allerlei materialen. Dit betekent dat sleutelfiguren (aanwezig bij stap 2) een aantal vragenlijsten invullen, een speelveld vullen en in gesprek met onze medewerkers gaan om te kijken of de basis op orde. Bij de basis op orde voldoet de organisatie aan de geldende wet- en regelgeving.

Alle betrokken krijgen op vaste momenten een vragenlijst om te kijken of het beeld vanuit de organisatie klopt met het beeld van de andere betrokkenen.

Vanuit alle informatie die we inmiddels met elkaar verzameld hebben, kunnen we met elkaar kijken naar de sterke punten en verbeterpunten. Hiervoor kunnen we, met behulp van onze medewerkers/ons netwerk, kijken naar hoe we met elkaar kunnen verbeteren zodat de mens nog meer tot zijn recht komt. Dit netwerk bestaat uit professionals die deze nieuwe manier van samenwerken onderschrijven en hieraan, vanuit hun eigen expertise, een bijdrage willen leveren.

Dit proces van de 360 graden feedback en het verbeteren, wordt elk jaar herhaald, zodat de organisatie zich telkens weer op de mens richt en continu leert als organisatie.

De informatie uit alle stappen is vastgelegd in het portaal. Hierdoor kun je over de tijd de groei van de professionals, organisatie en de mens zien.

Tarieven

Als organisatie kunnen we samen op zoek gaan naar hoe jij de mens centraal kunt stellen en je organisatie passend kunt ordenen.

Als zzp’er kun je je bij ons laten certificeren, zodat je organisatie vanuit deze nieuwe manier van samenwerken kunt ondersteunen in een ondersteuningsteam.

Als netwerkpartner kun je je bij ons laten certificeren en deelnemen in onze ‘etalage’ van professionals die op deze nieuwe manier willen samenwerken en daaraan willen bijdragen vanuit hun eigen expertise.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.

Blog

Alle posts bekijken

Doe mee!

Je kunt met ons meedoen als organisatie, zzp’er of netwerkpartner. Als organisatie kunnen we samen op zoek gaan naar hoe jij de mens centraal kunt stellen en je organisatie passend kunt ordenen. Als zzp’er kun je je bij ons laten certificeren, zodat je organisatie vanuit deze nieuwe manier van samenwerken kunt ondersteunen. Als netwerkpartner kun je je bij ons laten certificeren en deelnemen in onze ‘etalage’ van professionals die op deze nieuwe manier willen samenwerken en daaraan willen bijdragen vanuit hun eigen expertise. Kijk voor de tarieven hier

Word je enthousiast van ons verhaal en wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op, via het onderstaande formulier.

Gegevens

Spoorlaan 69
8071 BV Nunspeet


088 - KWALITEIT/ 088 - 5925483
info@improve360.nl

Contactformulier