image-min.png max-goncharov-625787-unsplash-min.jpg

Continue kwaliteitsverbetering met Improve360

Voor veiligheid, samenhang, verbinding en transparantie

Improve360 helpt mensen die ondersteuning nodig hebben, van jeugdigen tot ouderen, en alle hen ondersteunende mensen en organisaties. Voor deze partijen is er een allesomvattend organisatie- en kwaliteitsconcept met ondersteunende middelen en diensten. Gericht op informeren, stimuleren, leren en samenwerken.

Hoe werkt het?

1. Focus aanbrengen door het formuleren van een helder kader
Dit biedt overzicht en transparantie én brengt samenhang en verbinding voor alle betrokkenen. Gericht op het beste resultaat voor de mens die het betreft, volledig gestuurd door zijn vraag en perspectief.
Het speelveld van de specifieke eenheid of organisatie vormt het unieke toetsingskader voor alle in- en extern betrokkenen. Een helder vertrekpunt voor de eenheid of organisatie en daarmee ook voor de kwaliteit die geboden wordt.

2. 360-graden-feedback vanuit de eigen rol en bijdrage
De vraag én het perspectief van ‘Voor wie’ afgezet tegen het unieke toetsingskader van de eenheid of organisatie. Met de geldende wet- en regelgeving is dit bepalend voor wat er vervolgens in de praktijk gebeurt. Wie zijn er nodig? Klopt dit met de (financieel) beschikbare middelen? Hoe is het geheel zo slim mogelijk te organiseren? Binnen deze context leveren alle betrokkenen hun eigen input; de mens die het betreft, de naasten en alle professionals.

3. Transparant en navolgbaar gericht op continu verbeteren
Op basis van uitkomsten vanuit de 360-graden-feedback worden resultaten zichtbaar. Op transparante wijze legt iedereen verbeteracties, documenten en afspraken eenvoudig vast. Op alle niveaus; van de mens die het betreft - klantdossier, de mens die ondersteunt - medewerkersdossier, op teamniveau en overstijgend op organisatieniveau, allen op dezelfde lichte en simpele manier. Waardoor uitkomsten en resultaten op eenvoudige wijze te aggregeren zijn naar een overzichtelijk dashboard. Compleet en transparant. Het Improve360 Portaal ondersteunt en daarmee is continu verbeteren heel vanzelfsprekend. Een ieder kan doen wat nodig is. Op basis van gelijkwaardigheid en de daarbij behorende transparantie. Kwaliteitsverbetering helder en inzichtelijk voor iedereen.

4. Toetsing en certificaat
De kroon op het werk van ieders inspanning en bijdrage. Niet als ultiem doel, maar als het logische resultaat. Groei en ontwikkeling is zichtbaar en daarmee een stimulans om nog meer mogelijkheden te benutten met elkaar ten behoeve van elkaar.

Onze missie

Autonomie voor iedereen
Alle betrokkenen, met de mens om wie het gaat voorop, hebben maximale regie en geven maximaal hun input. Het kwaliteitsconcept Improve360 en het bijbehorende Improve360 Portaal zijn er op gericht om de autonomie van de mens te vergroten en te verstevigen. Gericht op het beste resultaat voor de betreffende mens, volledig gestuurd door zijn vraag en perspectief.

Volledig ontzorgen
Het kwaliteitsconcept Improve360 staat voor continue kwaliteitsverbetering en borging hiervan. Praktisch én compleet. Improve360 is zo ontwikkeld dat het een organisatie volledig kan faciliteren in alle belangrijke organisatieprocessen. Om kwaliteitsgroei in alle processen optimaal te faciliteren maken alle betrokkenen gebruik van het digitale Improve360 Portaal. Dit is het hulpmiddel om alle informatie in vast te leggen, te delen en resultaten te tonen.

Licht en simpel
Met behulp van het Improve360 Portaal wijzen de stappen zich vanzelf. Het is pragmatisch ontwikkeld, in-stap-klaar, te gebruiken voor iedereen. Het Portaal neemt u mee op weg. Het is licht en simpel én heeft alles in zich wat nodig is om uw bedrijfsprocessen en kwaliteitsverbetering te faciliteren en borgen.

Veiligheid voor iedereen

Het Portaal voldoet uiteraard aan alle eisen bij het verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Wat levert het op?

Eigen regie én overzicht
Voor de mens die het betreft en allen die betrokken zijn. Een helder vertrekpunt voor continu verbeteren.

Samenhang, verbinding én transparantie voor alle betrokkenen
Uitkomsten en resultaten van de gezamenlijke inspanning zijn volledig zichtbaar voor alle betrokkenen, waardoor doelgerichte groei ontstaat vanuit samenhang en verbinding.

Continue groei en verbetering
Improve360 faciliteert én daagt alle betrokkenen uit om voortdurend praktisch bezig te zijn met continue kwaliteitsverbetering.

Een aantoonbaar kwaliteitsniveau
Door onafhankelijke toetsing worden de resultaten één keer per jaar objectief vastgesteld.

Afscheid van lijvige rapportages
Hebben financiers of toezichthouders interesse? Dan kunnen zij, waar u dat wenselijk vindt, gemakkelijk meekijken in resultaten.

Onze klanten

Ons team

72.jpg

Gegevens

Spoorlaan 69
8071 BV Nunspeet


088 - KWALITEIT/ 088 - 5925483
info@improve360.nl

Contactformulier