Improve 360 - Register Certificeringen


In dit register zijn alle organisaties opgenomen die beschikken over de certificering Improve360. Organisaties die over deze certificering beschikken, hebben aangetoond dat hun organisatie voldoet aan de totale scope van het organisatie- en kwaliteitsconcept Improve360.

Vernieuwend organisatie- en kwaliteitsconcept

Improve360 levert een vernieuwend organisatie- en kwaliteitsconcept. Het Improve360 Portaal en onafhankelijke jaarlijkse toetsing door gecertificeerde toetsers zijn hier onderdeel van.
Het concept is toepasbaar in vele branches en werksoorten en wordt samen met partijen op maat gemaakt voor specifieke toepassingen. Hierbij is het basisconcept consequent gebaseerd op het kwaliteitsconcept Improve360.

Scope

Het kwaliteitsconcept Improve360 heeft de volgende scope:
1. Een speelveld waarin de vraag en het perspectief van de mens consequent als uitgangspunt wordt genomen voor de inrichting van de organisatie en voor alle rollen die betrokken zijn, binnen de kaders van de unieke context van de betreffende organisatie.
2. 360-graden-feedback waarbij iedere betrokkene vanuit de eigen rol binnen het speelveld rondom de mens input geeft en vanuit de eigen rol acties inzet en hier opvolging aan geeft voor verbetering van het geheel.
3. Een werkend kwaliteitsmanagementsysteem (verbetercyclus), welke volledig compatibel is met *ISO 9001:2015.

*De compatibiliteit van het organisatie- en kwaliteitsconcept Improve360 met ISO 9001:2015 wordt onafhankelijk getoetst door Lloyd’s Register, zie hier de verklaring compatibileit en bijbehorend nieuwsbericht.


Toetsing, verklaring en certificaat Improve360

De toetsers van Improve360 toetsen alle aangesloten individuele eenheden of teams en indien van toepassing ook het geheel van een overstijgende organisatie en/of samenwerkingsverband.

Uit de toetsing volgt de verklaring of de eenheid of organisatie:
- De Basis nog niet op Orde heeft
- Of: De Basis op Orde heeft
- Of: Op weg is naar continu leren
- Of: Een continu lerende organisatie is

Het certificaat, dat deze verklaring bevat, en door Improve360 wordt verstrekt, is een ISO+-certificaat.
Het bevat:
- De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015
- De beoordeling van de normen van branchespecifieke (veld)normen
- De beoordeling van de mate waarin de vraag en het perspectief van de mens (klant) consequent het vertrekpunt is
- De beoordeling van de input en mate van opvolging van alle betrokkenen op het speelveld rondom de mens (klant); al het bovenstaande afgezet tegen het specifieke toetsingskader van de eigen context, zoals vastgelegd in het eigen speelveld.

Na het behalen van het certificaat kan het logo van Improve360 gevoerd worden.

Totale toetsing en borging organisatie- en kwaliteitsconcept op basis van behaalde resultaten bij alle aangesloten klant

Improve360 belooft haar klanten dat het totale concept samenhang en verbinding biedt en dat het concept een hoge mate van transparantie faciliteert, waarbij de mens – de persoon die het betreft –(klant), consequent het vertrekpunt is. Dit betekent concreet dat wet- en regelgeving, certificeringsnormen, (veld)normen van geldende kwaliteitskaders, inkoopeisen van financiers, niet 'opgestapeld' worden en vanuit de organisatie opgelegd worden aan de klant. Het organisatie- en kwaliteitsconcept Improve360 keert dit namelijk om door de vraag en het perspectief van de mens (klant) af te zetten tegen de geldende kaders. Dit geeft concreet input voor de manier waarop zaken rondom de mens georganiseerd kunnen worden.

Naast het compatibel zijn en blijven van het totale organisatie- en kwaliteitsconcept met de meest recente ISO normering, toetst en monitort Lloyd’s Register Improve360 jaarlijks. Improve360 wil zich namelijk ook volledig transparant verhouden tot haar eigen concept en tot de waarden die zij vertegenwoordigt. Lloyd's Register beoordeelt, als extern specialist, op bovengenoemde wijze of Improve360 haar uitgangspunten en verplichtingen ook concreet waarmaakt bij haar klanten.

Naam organisatie Plaats organisatie Datum eerste certificering Nummer certificaat Certificering geldig tot
Gezinshuis De Latei Amersfoort 21-12-2018 IMP360_2018_011 10-12-2021
Gezinshuis Oostenwind Borne 07-12-2018 IMP360_2018_004 05-12-2020
Gezinshuis XieJe Grathem 07-12-2018 IMP360_2018_005 11-05-2021
Gezinshuis Hart voor de Zaak Bergambacht 10-12-2019 IMP360_2019_159 10-12-2020
Woonzorgcentrum Vredenoord Huis Ter Heide 19-12-2019 IMP360_2019_160 19-12-2020
Woonzorgcentrum Vredenoord | Team Olivijn Huis Ter Heide 19-12-2019 IMP360_2019_160a 19-12-2020
Woonzorgcentrum Vredenoord | Team Robijn Huis Ter Heide 19-12-2019 IMP360_2019_160b 19-12-2020
Woonzorgcentrum Vredenoord | Team 'Opaal' Huis Ter Heide 19-12-2019 IMP360_2019_160c 19-12-2020
Woonzorgcentrum Vredenoord | Team 'De Parelhof' Huis Ter Heide 19-12-2019 IMP360_2019_160d 19-12-2020
Woonzorgcentrum Vredenoord | Team 'Service, welzijn en facilitair' Huis Ter Heide 19-12-2019 IMP360_2019_160e 19-12-2020
Stichting Huize Het Oosten Bilthoven 22-01-2020 IMP360_2020_162 22-01-2021
Stichting Huize Het Oosten | Team 'Zorg in de wijk' en Dagbesteding Bilthoven 22-01-2020 IMP360_2020_162a 22-01-2021
Stichting Huize Het Oosten | Team 'Zorg exclusief behandeling' Bilthoven 22-01-2020 IMP360_2020_162b 22-01-2021
Stichting Huize Het Oosten | Team 'Zorg inclusief behandeling 1' Bilthoven 22-01-2020 IMP360_2020_162c 22-01-2021
Stichting Huize Het Oosten | Team 'Zorg inclusief behandeling 2' Bilthoven 22-01-2020 IMP360_2020_162d 22-01-2021
Gezinshuis Heel Natuurlijk Oosterlittens 03-02-2020 IMP360_2020_163 03-02-2021
De Kinderburgt Boekel 20-04-2020 IPM360_2020_164 20-04-2021
Anita Ekas BonVue, Amstelveen 11-05-2020 IMP360_2020_165 | Persoonlijk 11-05-2021
Leontien van der Linden - Wapenaar BonVue, Amstelveen 11-05-2020 IMP360_2020_166 | Persoonlijk 11-05-2021
Cornerstones Jeugdzorg Hellum 12-05-2020 IMP360_2020_167 12-05-2021
Gezinshuis Ôs Heukske Heel 18-08-2020 IMP360_2020_168 18-08-2021