Duurzame kwaliteitsverbetering - Register Certificeringen


In dit register zijn alle organisaties en personen opgenomen die beschikken over het Keurmerk Improve360. Organisaties en personen die over deze certificering beschikken, hebben aangetoond dat zij en/ of hun organisatie voldoet aan de totale scope van het Improve360 keurmerk.

Scope

Het Keurmerk Improve360 heeft de volgende scope:
1. Een omgeving waarin de vraag en het perspectief van de mens die het betreft consequent als uitgangspunt wordt genomen voor de inrichting van een organisatie. De vraag en het perspectief van de mens die het betreft wordt consistent afgezet tegen de eigen unieke kaders (context) van de betreffende organisatie. Allen die een rol vervullen binnen het geheel verhouden zich hiertoe.
2. 360-graden-feedback waarbij iedere betrokkene vanuit de eigen rol binnen het geheel input geeft en gerichte verbeteracties inzet en hier opvolging aan geeft en hiermee een bijdrage levert aan continue verbetering van het geheel.
3. Een werkende kwaliteit- verbetercyclus, in lijn met ISO 9001:2015. De compatibiliteit van het Improve360 Keurmerk en ISO 9001: 2015 is onafhankelijk getoetst en vastgesteld door Lloyd's Register. Zie hier de compatibiliteitsverklaring

Keurmerk Improve360; Toetsing, Verklaring en Certificaat

De onafhankelijke auditoren toetsen alle aangesloten individuele eenheden of teams en indien van toepassing ook het geheel van een overstijgende organisatie en/of samenwerkingsverband.

Uit de toetsing volgt de verklaring of de eenheid of organisatie:

  1. De Basis nog niet op Orde heeft
  2. Of: De Basis op Orde heeft

Het certificaat, dat deze verklaring bevat, en door Stichting Improve360 wordt verstrekt, is een ISO 9001: 2015+-certificaat.
Het bevat:

  • De beoordeling van de mate waarin de vastgestelde uitgangspunten zoals omschreven binnen het geheel van de eenheid of organisatie consistent als uitgangspunt genomen worden.
  • De beoordeling van de input en mate van adequate opvolging van alle betrokkenen binnen het geheel.
  • De beoordeling van de werkende kwaliteit- verbetercyclus conform ISO 9001:2015
  • De beoordeling van branche specifieke (veld)normen

    Na het behalen van het certificaat kan het logo van het Keurmerk Improve360 gevoerd worden.

Naam organisatie Plaats organisatie Datum eerste certificering Nummer certificaat Certificering geldig tot
Gezinshuis Heel Natuurlijk Oosterlittens 03-02-2020 IMP360_2020_163 16-10-2024
De Kinderburgt Boekel 20-04-2020 IPM360_2020_164 15-06-2024
Cornerstones Jeugdzorg Veendam 12-05-2020 IMP360_2020_167 09-01-2025
Gezinshuis Ôs Heukske Heel 18-08-2020 IMP360_2020_168 08-01-2025
Educatie Plus Meppel 15-06-2021 IMP360_2021_169 20-10-2023
Focus Jeugd & Gezin Meppel 23- 08- 2021 IMP360_2021_170 31-03-2024
Tienerhuis Attention Groningen 07- 06- 2022 IMP360_2022_171 21-07-2024
Inara Jeugdhulp Roosendaal 17-05-2022 IMP360_2022_172 01-06-2024
Gezinshuis Azaryah Stadskanaal 21-06-2022 IMP360_2022_173 21-06-2024
Gezinshuis Kloosterholt Heiligerlee 21-06-2022 IMP360_2022_174 04-09-2024
Leo Wieldraaijer- Vincent The Care Architect. Groningen 14-06-2022 IMP360_2022_175 | Persoonlijk 14-06-2023
Gezinshuis Eigenweisengastee Groningen 09-06-2022 IMP360_2022_177 18-06-2024
Gezinshuis Turnaround Veeningen 17-06-2022 IMP360_2022_179 16-06-2024
Gezinshuis Olijke Stee 2e Exloermond 09-06-2022 IMP360_2022_180 21-06-2024
Gezinshuis Yeladim Mussel 10-06-2022 IMP360_2022_181 10-07-2024
Gezinshuis De Ark Eexterzandvoort 22-09-2022 IMP360_2022_182 18-09-2024
Gezinshuis De Kameleon Winschoten 12-10-2022 IMP360_2022_184 09-01-2025
Gezinshuis Bersama Niekerk 12-10-2022 IMP360_2022_185 10-07-2024
Stippen en Sterren Elp 28-10-2022 IMP360_2022_187 24-11-2024
Met Open Armen Winschoten 25-05-2023 IMP360_2023_188 25-05-2024
Gezinshuis Ezri Nieuwediep 15-09-2023 IMP360_2023_189 15-09-2024
Gezinshuis De Scharrenburgt Stadskanaal 22-12-2023 IMP360_2023_190 22-12-2024