Improve360: een netwerk organisatie

Een gezicht achter Improve360

Over ons

Improve360 organiseert zich als een netwerk. Wij verbinden ons graag met samenwerkingspartners die willen bijdragen aan een andere manier van samenleven en samenwerken. Mensen die - de overtuiging met ons delen - dat het radicaal anders kan.

Wij werken samen met partners die mensen en organisaties willen uitnodigen, uitdagen en inspireren om in beweging te komen. Dit doen we authentiek, eerlijk, daadkrachtig en transparant.

Ons belangrijkste doel; Beweging creëren om te komen tot nieuwe vormen van samenleven en samenwerken, waar ruimte is voor iedereen om erbij te horen en mee te doen!

Improve360 verbindt, faciliteert en borgt graag het netwerk en de nieuwe vormen van samenleven en samenwerken. Zodat we optimaal gebruik kunnen maken van alle aanwezige kennis en kunde. Samen leren van en met elkaar.

Mijn werkzame leven begon als aspirant leerling op een afdeling voor mensen met psychiatrische aandoeningen, op dat moment was ik nog belachelijk jong. Maar wat een fantastische leerschool! Mijn vrijheid is mijn grootste goed: regie op mijn leven. Het is altijd mijn drijfveer geweest om mensen zo optimaal mogelijk regie op hun eigen leven te laten ervaren. Ik ben er van overtuigd dat de wereld een fijnere plek wordt, als dit voor zoveel mogelijk mensen werkelijkheid is.

De tijd is rijp om het lichter en simpeler te organiseren met elkaar, dichter bij de essentie - de mens. Ik denk dat het kan. Binnen een context waar samenhang en verbinding is én waar transparantie en gelijkwaardigheid de norm is. Een plek waar iedereen er toe doet en kan bijdragen. Het eigen unieke stukje in de grote puzzel mag innemen.

Hier draag ik mijn steentje aan bij. Carolien Bronkhorst