Het Speelveld

Wij denken dat we een helder, nieuw vertrekpunt nodig hebben. Het speelveld moet helder zijn voor alle betrokkenen. Om van daaruit te (her)ontdekken wat de mens die het betreft nodig heeft.

Continu leren en verbeteren, onszelf blijvend toetsen aan dat wat de mens die het betreft belangrijk vindt. Onderweg gaan met elkaar - ontdekken wat er echt toe doet - en het vooral ook een beetje leuk hebben met elkaar. Improve360 is een effectieve manier om de mens die het betreft als vertrekpunt te nemen.

We stellen de juiste vragen om de betreffende situatie van de mens die het betreft helder in kaart te brengen. Hierdoor wordt duidelijk wat er te doen is. Voor het team en voor de organisatie. Op ieder moment is én blijft te volgen of de samenwerking leidt tot het beoogde doel.

De winst? Een continu lerend geheel, die in beweging is en steeds beter kan anticiperen op de vraag van de mens die het betreft.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten