Onze basis

Er ontstaat een nieuw ontwerp door na te denken over het eigen speelveld. Dit levert - buiten een helder vertrekpunt - tevens een duurzaam ' toetsingskader’ op. Dit helpt om op koers te blijven als je onderweg bent.

Het begint altijd bij de 'mens die het betreft'. Het kader wordt gevormd door gezamenlijke drijfveren, de visie, het richtdoel en geldende wet- en regelgeving.

Van daaruit kun je steeds weer opnieuw concreet maken: ' Wat hebben wij te doen met elkaar', ' Wie hebben we nodig', ' Welke middelen dragen hiertoe bij', ' Wat zijn mogelijke obstakels waar we rekening mee moeten houden' en tot slot ' Hoe gaan we het organiseren met elkaar'.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten